VERTIDO EN BAIO
Fotos Lupe Reymúndez

Segundo fontes dos pescadores, ao parecer, unha empresa levou a cabo una serie de perforacións para as torretas da luz, provocando a chegada do material da excavación ao río.

volver a índice de especiales