Clinic de Lance da Sociedade de Pesca de Soutomaior

Organiza: Sociedade de Pesca de Soutomaior
Soutomaior (Pontevedra)
Inscricións e Información:
Miguel Chamadoira, Tlno: 672 387 013
Paco Porto, Tlno: 686 632 659

volver a índice de especiales