Os “Artesáns da Pesca” no III Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia

Os Pendellos de Agolada fueron el marco de la tercera edición de una feria singular con artesanía en vivo, venta de productos, obradoiros, actuaciones, conferencias, exposiciones, showcooking, degustaciones, etc.
Los “Artesáns da Pesca” estuvieron representados por Oscar Gayoso, Paco Porto y Juan Gayoso para quienes la organización dispuso de un pendello del recinto.
Los “Artesáns da Pesca” ya cerraron con Elena Fabeiro (Xerente da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño) una mayor presencia del colectivo en la feria del año próximo y programaron para octubre un taller específico de teñido de pluma y pelo con Albino Quinteiro (Presidente da Asociación Galega de Artesáns) y la prestigiosa artesana Viviana Araujo (Aramar).

Recinto feiral de Os Pendellos en San Pedro de Ferreiroa (Concello de Agolada-Pontevedra)

“Os Pendellos” utilizáronse para as feiras, mais ben habería que dicir que a vila xurdiu arredor da feira que nun principio celebrabase nas Brañas do Farelo e que se trasladou ás terras de máis arriba por resultar aquelas barrentas de mais.
Nacen como lugar de garda, refuxio e vivendas, tanto das bestas como das persoas que chegaban de puntos moi dispares e pasaban a noite neles.
Os pendellos eran construccións humildes que cumprían a función para a que foron deseñados. Así podemos distinguir os pendellos expositores, a cuberto do sol e chuvia, cos mostradores de mampostería para a exhibición dos produtos: os pendellos comedor para chantar a resgardo e os casetos e pendellos almacén, para o gando, e mesmo co paso do tempo, para as vivendas, que ían servir de pousada e albergues. Así podemos contemplar hoxe, os de dous pisos, nos que na parte baixa durmían e se gardaban as bestas e no piso de arriba as persoas.
En xeral son edificacións moi rústicas en pedra, madeira e tella, duns vinte metros e dous metros como moito de alto. Moitos deles, cun murete rematado nunha lousa de granito, nos que se colocaban os mercadores.
A súa orixe está datada no século XVIII e hoxe son ben de interese cultural e espacio protexido.
Compre subliñar que este conxunto único, ten un valor social, histórico, cultural e arquitectónico inapreciable, patrimonio popular irepetible, que foi declarado pola Xunta de Galicia no ano 1985 “Conxunto historico-artistico”.
A Feira de Agolada constitúe un dos poucos exemplos que se conservan en toda Europa dos antigos mercados, case intacto.
patrimoniogalego.net