O 30 de xuño de 2007 a Federación Galega de Caza celebrou o IX DÍA GALEGO DA CAZA.
Ó longo da gala entregáronse os Premios Galegos da Caza ós mellores deportistas, sociedades de caza, organismos públicos, autoridades, medios de comunicación e a aquelas persoas que de xeito individual ou colectivo máis contribuíron a impulsar, promover e difundi-lo deporte cinexético.

 

Galardón Especial de Medios de Comunicación

PREMIO GALEGO DA CAZA

a Miguel Piñeiro, Director do Programa “Ríos e Montes” da Radio Galega

 

“Ríos e Montes significa moito. O galardón o único que recoñece é un traballo. Se Rios e Montes fixo un traballo ó longo deste tempo, é razonable e lóxico que a Federación lle conceda este premio. Con todo merecemento. Creo que é de xustiza que a Federación Galega de Caza premie este traballo. Ríos e Montes mereceo sen ningunha dúbida”

Xosé María Gómez Cortón, Presidente da Federación Galega de Caza

volver a principal