"La Pesca en los Mil y Un Ríos de Galicia" de Miguel Piñeiro

Dossier de Prensa:
 

Fotos de la Presentación:

 

Comentarios de Prensa:

 

Prólogos de Juan Delibes y Emilio Fernández Román

"La Pesca en los Mil y Un Ríos de Galicia" é unha idea que ten o seu alicerce no meu propósito de facer algo pola realidade da Pesca Fluvial en Galicia.
Sabía das dificultades que entrañaba recolleitar experiencias, datos e cifras, pero puxen o maior dos empeños, como cando estamos ante una postura que sabemos que agocha unha pintona. Hoxe este traballo está publicado por "Ediciones Tutor".
En "La Pesca en los Mil y Un Ríos de Galicia" encontrarás unha pormenorizada radiografía dos cauces máis senlleiros das cunqueiranas terras do" País dos Mil Ríos" e doutros que, sen seren moi coñecidos, acaparan a atención de moitos afeccionados.
A grandes rasgos, estes son os contidos: Especies, Flora e Fauna; Tódo-los coutos de Galicia; Lugares e tramos especiáis; Técnicas de pesca e cebos; Pozos, Táboas e Posturas; Afluentes e Tributarios; Monumentos e Lendas; Festas e Gastronomía; Obstáculos de cada curso; Nacementos e Desembocaduras; Fotos, Debuxos, Curiosidades e Anécdotas; Táboas de Capturas de Salmón dende 1949 e Táboas de Capturas de Troitas e Reos na última década.
Todo aquelo -en definitiva- que nós, os pescadores, desexamos saber sobre eses amigos -os ríos- cos que compartimos tantas emocións ó longo de tantos meses ó ano e tantos anos ó longo da nosa vida.


 Mais información e pedidos no 91 5599832
E-mail:
tutor@autovia.com

volver a principal