IV Premios Trueiro

Brión 2011

El Xornal de Pesca Deportiva Trueiro entregó los Premios Trueiro 2011
El Asador-Restarante Abelleira, en Brión, acogió la cuarta edición de la entrega de los galardones anuales con los que el Consello de Dirección del Xornal Trueiro destaca la labor de asociaciones, medios de comunicación, colectivos, sociedades, guarderías y otros entes y organismos que se hayan significado en la defensa del patrimonio natural de los ríos de Galicia y en la dinamización de la cultura de la pesca deportiva.
Al acto, presidido por El Director Xeral de Conservación da Natureza de la Xunta, D. Ricardo García-Borregón Millán, asistieron más de medio centenar de personas.
En la presentación, el Director del Xornal Trueiro, Alberto Torres, destacó el trabajo periodístico realizado en estos cuatro primeros años de vida, se comprometió a que el periódico siga siendo la voz de los pescadores gallegos e incidió en que en estos momentos de extremas dificultades económicas, el periódico sigue aumentando de forma notoria la cartera de clientes, algunos de ellos de marcado prestigio internacional.
Torres indicó los retos y el compromiso del periódico cuando va a cumplir su quinto año en el mercado: denunciar las agresiones que sufren los ríos de Galicia y ayudar a fortalecer y dinamizar el mundo da pesca deportiva.
El director concluyó agredeciendo la colaboración y la ilusión de pescadores, firmas, guardas, sociedades y clubes que ayudaron a hacer Trueiro, además de destacar la aportación de aquellos que aportaron artículos, fotos, colaboraciones, etc.

Como en ediciones anteriores, se entregaron cinco premios: Línea Tensa, Donde hay que estar, Qué pasa, A Nosa y Graciñas, las cinco primeras planas del periódico en su primer año de vida.

 

Premio Línea Tensa.
En representación del miembro del Consello de Dirección de Trueiro, Doctor Fernando Cobo, hizo entrega el Responsable de la Estación de Hidrobioloxía Encoro do Con, Rufino Vieira.
Por su trayectoria como investigador en Hidrobiología, por la labor de divulgación de los valores naturales y etnográficos de la comarca transfronteriza del Baixo Miño y por ser un exponente fundamental en la concertación de los intereses de los pescadores y la conservación del medio natural, Premio Línea Tensa al Director del Aquamuseu de Vilanova de Cerveira (Portugal) y Miembro efectivo del CIMAR; Doctor Xosé Carlos Fernandes Antunes.

Premio Donde hay que estar.
Entregó el miembro del Consello de Dirección de Trueiro y Ponente de la “Lei de Pesca de Galicia”, Pepe Casal.
Por el compromiso con el colectivo de pescadores, por las labores de vigilancia en el tramo bajo del Tambre y por ser parte fundamental de la armonía en el Coto de Noia, Premio Donde Hay que Estar a la Guardería del Tambre.
Recogieron El premio Antonio Veiras (Agente Zonal de Noia) y Alberto Fernández (Oficial del Tambre).

Premio Qué pasa.
Entregó el miembro del Consello de Dirección de Trueiro, Doctor Juan José Moralejo.
Por El trabajo desarrollado en los últimos años con las jornadas de limpieza, por el cuidado medioambiental y por sus denodados esfuerzos en la recuperación patrimonial del río Furelos, Premio Qué Pasa a la Asociación de Troiteiros Río Furelos de Melide.
Recogió su Presidente, Xavier Pazo.

Premio A Nosa.
Distinción que entregó Joaquín España, periodista y miembro del Consello de Dirección de Trueiro.
Por ser una firma de vanguardia, referente a nivel internacional y por el compromiso con el mercado gallego, Premio A Nosa a Normark Spain. Recogió su Delegado en Galicia Javier Rolan.

Premio Graciñas.
Hizo entrega el Director Xeral de Conservación da Natureza, D. Ricardo García-Borregón Millán.
Por la denuncia periodística de los vertidos y otras agresiones que sufren los ríos de Galicia, por el compromiso profesional con el medio natural y por la sensibilidad mostrada hacia las actividades del mundo de la pesca, destacando el buen hacer profesional de Víctor Furelos, Javier Iglesias, Cristina Botrán, Marcos Manteiga, Ana Iglesias, Benito García, Antonio Hernández y otros destacados profesionales de la comunicación, Premio Graciñas al Grupo El Correo Gallego con especial mención para el Semanario Tierras de Santiago.
Recogieron la distinción Juan Salgado y Víctor Furelos.

INTERVENCIÓN DE JOAQUIN ESPAÑA

Boas noites.
Hai case cinco anos decidimos apostar por unha publicación pioneira en Galicia. Non había antecedentes dun xornal especializado en pesca deportiva. O paso do tempo fortaleceu a nosa convicción de que o mundo da pesca e as augas continentais son merecedoras dun xornalismo crítico pero respetuoso, rigoroso e comprometido, que denuncie as agresións aos nosos cursos e proclame e divulgue os valores sociais e deportivos de seu que atesoura a actividade da cana e a cultura da pesca.
Non é circunstancial que os Premios Trueiro deste ano se entreguen en Brión, xa que logo, o río Sar está sendo obxecto de contínuas agresións e presenta un estado lamentable no canto á calidade das augas. Vaia, pois, a nosa solidaridade con todos aqueles que traballan e pelexan pola necesaria recuperación deste senlleiro río.
En nome do Consello de Dirección, quero renovar o agradecemento a todos aqueles que confían en Trueiro, especialmente ás firmas comerciais que están realizando un denodado esforzo por manter a mancha publicitaria do xornal.
Aos premiados queremos que esta distinción os motive a seguir no camiño encetado en aras de continuar coidando o medio natural e fortalecendo o sector da pesca en Galicia.
Graciñas a todos e boas noites.

INTERVENCIÓN DE JUAN JOSÉ MORALEJO

Queridos amigos:
Teño a impresión de que pertenzo a unha confraría de troiteiros na que, mentras eles pescan, eu falo: en canto me poño a tiro xa teño encargo de folio, e non o digo para me queixar da honra que se me fai, senón para agradecer que xente tan ilustre das veiras do río me faga mais caso do que me fai esa outra xente non menos ilustre, pero do fondo do río, os peixes do carallo.
E digo máis e de corazón: hai xa uns cantos anos que teño o mellor da pesca nos amigos que a pesca me ten dado.
Pero tampouco non me viría mal un reo por folio. O salmón ímolo deixar para cando sexan as Obras Completas. Este ano xa cumplín ben cumplido co salmón participando no excelente campanu que bordou Abelleira; e no 2012, polo que me di Miguel do sorteo dos cotos, se cadra nos deixan mirar para o Ulla alá para cando a veda.
E non está nada mal mirar para o Ulla, e mesmo ficar apampados pola súa beleza, pero ¡ojo al dato! o noso Premio Línea Tensa, o biólogo Carlos Antunes, do Aquamuseu de Vilanova de Cerveira, hai un par de minutos declarou que o Miño é o río mais fermoso do mundo. Eu digo que non hai río feo, pero o Miño é o Miño, Antunes e eu somos miñotos e, como adoitaba decir a miña avó, “¡aínda somos alguén!”. Miguel, non te me poñas triste, que tamen tí tes parte no meu Miño de todos...
O caso é que eu son do Consello de Dirección de Trueiro, un cargo que, ademais de ter mellor pensión de xubilación que as Caixas de Aforros, ben me merezo porque
1) é unha ocasión estupenda para o que xa vos dixen, que o mellor da pesca son os amigos que me dá,
2) porque é unha tribuna excelente para teimar con todos vós nas nosas teimas de ríos limpos, libres de cabróns e ricos en vida natural.
Non sei se movido polas noticias sobre accidentes, danos, estorbos, etc. provocados por animais terrestres pasados de cupo ou que non responden ó noso medio natural, hai tres noites tiven eu un glorioso pesadelo: soñei que para encher a boia metía a man na auga e viñan voraces a ma comer unha ducia dos salmóns que inzaban no pozo.
O meu agradecemento e a miña noraboa a todos os premiados no amplo abano de actividades para que os nosos seis ou sete mil ríos –non soamente os mil do tópico poético- melloren ou, cando menos, manteñan a calidade das augas, da fauna, da flora, e moi específicamente para que a pesca deportiva poida seguir sendo a paixón furibunda que é para todos nós. A miña paixón pola pesca faime pór en protagonismo os ríos e ben sabedes que a calidade das augas é o mellor indicador de conxunto da calidade medioambiental, pero quede asente que por falarmos nos ríos non esquecemos os montes e as arbres e toda esa caiñeira de incendiarios da súa nai, nin esquecemos as desfeitas do urbanismo rural ¡urbanismo é un dicir! que padecemos na desordenación do territorio, ¡desordenación xa non é un dicir!, nin esquecemos os millenta estropicios e desaprensións que os galegos estamos a facer na nosa Terra Nai. Polo tanto, benvidos sexan Trueiro e todos cantos individuos e grupos pelidamos por una terra e mais unha auga limpas e a xeito, requisito necesario para que sexan fermosas e ricas. E xa mais nada. Repito a noraboa e as grazas a todos.

Cerró el acto el Director Xeral de Conservación da Natureza, D. Ricardo García-Borregón Millán.

INTERVENCIÓN DE RICARDO GARCÍA-BORREGÓN MILLÁN

Director de Trueiro, Miembros del Consello de Dirección, Profesor Moralejo, Compañeros de mesa, amigos/as.
Buenas noches.
En primer lugar agradecer a los responsables del Xornal de Pesca Deportiva Trueiro que me hayan invitado a este acto. Quiero felicitar a todos los que hacen posible que este medio de información especifico de pesca siga creciendo y mejorando la calidad de los contenidos, especialmente en momentos de tanta dificultad. Enhorabuena por vuestra labor. Todo lo que se haga por difundir la actividad de la pesca y se informe objetivamente a este gran colectivo de pescadores es esencial para el fortalecimiento de este sector. Tendréis mi apoyo en esta labor de información y formación que hacéis. Os animo a continuar en vuestra tarea de contribuir a conservar y mejorar las condiciones de nuestros ríos y al mantenimiento de los hábitats que hacen posible la actividad piscícola.
Me es muy grato estar aquí en un acto de reconocimiento a la labor y el trabajo en pro de la pesca significando a personas y colectivos por su buen hacer.
Distinguís hoy el trabajo científico del profesor Carlos Antunes.  Todos sabéis que la labor científica es básica y fundamental para la toma de decisiones acertadas. Una sociedad que valora y apuesta por el conocimiento científico es una sociedad de futuro. Enhorabuena y gracias por vuestra contribución a este sector.
Se reconoce también la labor de la Guardería del Tambre. Permitirme que os diga que me siento orgulloso de este colectivo de agentes de tan larga tradición. Su trabajo diario debe ser reconocido por todos. Me siento satisfecho del trabajo abnegado y bien hecho que el conjunto de este colectivo realiza y de manera muy especial a los que hoy se distinguen.
Otra función esencial la desempeñan las sociedades de pesca que saben hacer sus funciones con acierto y contribuyen a tener sus cotos en las mejores condiciones. La asociación de Troiteiros Río Furelos sabe hacer bien su trabajo y desde la Administración lo valoramos. Sus labores son un complemento esencial a las obligadas actuaciones de las administraciones.
Otro ejemplo a destacar es la labor empresarial de Normark que también es reconocida. Los buenos pescadores necesitan del  mejor material y esta empresa internacional de larga tradición y con mucha historia ha hecho posible que se desempeñe la actividad pesquera en las mejores condiciones, facilitando el trabajo al colectivo de pescadores. Os deseo lo mejor en vuestro  trabajo de seguir innovando en las diferentes artes.
Por ultimo mi enhorabuena a un grupo como el Correo Gallego al que tenemos un especial cariño los santiagueses. Al Grupo y a su fundador D. Feliciano Barrera al se que quiero recordar como ejemplo de coraje empresarial y buen hacer, así como a su director, a los que felicito especialmente.
Desde un medio de comunicación generalista como El Correo Gallego es importante que se tenga en cuenta el medio natural y se valore lo esencial que debe ser la conservación de los hábitats  y de las especies. En esta sociedad existe una labor ingente que hacer en la educación ambiental y en el fomento de las actividades respetuosas con el medio ambiente, lo que hoy se ha dado por llamar desarrollo sostenible. Muchas gracias por vuestra labor, en la que os deseo que acertéis en dar una información veraz y objetiva y así contribuir al necesario y sano objetivo de gestionar inteligentemente los recursos naturales.
Mi enhorabuena a todos y gracias por invitarme a estar con vosotros.

volver a principal