Depósito legal C 2845-2008
ISSN 1888-9042

Presentación do Xornal
 
www.trueiro.com
facebook.com/xornal.trueiro
 
trueiro@gmail.com
 
Premios Trueiro 2018
Premios Trueiro 2017
Premios Trueiro 2016
Premios Trueiro 2015
Premios Trueiro 2014
Premios Trueiro 2013
Premios Trueiro 2012
Premios Trueiro 2011
Premios Trueiro 2010
Premios Trueiro 2009
Premios Trueiro 2008