Depósito legal C 2845-2008
ISSN 1888-9042
 
Presentación do Xornal
Premios Trueiro 2008
Premios Trueiro 2009
Premios Trueiro 2010
Premios Trueiro 2011
Premios Trueiro 2012
Premios Trueiro 2013
Premios Trueiro 2014
Premios Trueiro 2015
Premios Trueiro 2016
Premios Trueiro 2017
www.trueiro.com
trueiro@gmail.com
facebook.com/xornal.trueiro