A Xunta Directiva da Sociedade de Caza e Pesca Xuvia tomou a decisión de nomear SOCIO DE HONRA a D. MIGUEL PIÑEIRO en atención a súa dedicación e defensa da pesca fluvial, así como polos seus traballos relacionados coa cultura da pesca continental no noso País.

É convencemento desta sociedade que toda asociación debe tender á excelencia tanto nas súas actividades coma nos seus participantes, e, polo tanto acorde con este convencemento, integramos no noso elenco ás persoas que consideramos que son compañeiros de viaxe óptimos para os fins que esta sociedade persegue dende o ano 1935, e que non son outros que os da potenciación da caza e a pesca e do entorno onde se desenvolven estas actividades.
Coa seguridade de que Miguel xa leva mais que acadados este obxectivos, acordamos nomea-lo Socio de Honra, porque para nós é un selo de distinción contar con socios tan activos na defensa da cultura da pesca e do seu medio natural.

Narón, agosto de 2007

 

volver a principal